Company Name Sasaki Seiko Co.,Ltd.
Address 276 Sakai BungoTakata City
Tel 0978-24-3131
HomePage http://www.sasaki-se.co.jp/pc/