Company Name Takaki Seimitsu
Address 3113-12 Shimogori Oita City
Tel 097-569-3115
HomePage